Läkarintyg i Stockholm för olika ändamål

24 jun

Ett läkarintyg kan behövas i ett flertal situationer. Först och främst finns det många arbeten som vill att du bifogar ett läkarintyg. Ett exempel är sjöfolk, det vill säga personer som arbetar ombord ett fartyg. Även vissa utbildningar för sjömän kräver ett giltigt läkarintyg. Läkarintyget ska visa att personen inte har några sjukdomar eller eventuella kroppsliga hinder som påverkar deras syssla på fartyget. I korthet ska läkaren undersöka att personen kan tjänstgöra på ett godkänt sätt. Exakt vilka krav som ställs beror på flera faktorer, åtminstone när det kommer till sjöfolk.

Det är inte bara sjöpersonal som behöver läkarintyg, även andra yrken har krav på detta. Lastbils- och bussförare behöver ett läkarintyg som visar att de har tillräckligt bra syn och inga sjukdomar som kan försvåra utförandet av yrket. Värt att notera att det inte alltid finns hörselkrav, dock kan det krävas om yrket innefattar kommunikation med passagerare eller andra parter. Även för utövande av exempelvis fallskärmshoppning krävs ett läkarintyg för att bevisa att man har god hälsa och omständigheter inom aktiviteten inte kommer utsätta din hälsa för fara. Här behövs exempelvis också ett syntest.

Skaffa läkarintyg i Stockholm

Det finns flera sätt att skaffa ett läkarintyg i Stockholm. Vanligtvis kan arbetsgivaren rekommendera en vårdcentral eller privat läkare som utför kontrollen. I andra fall är det upp till var och en att hitta en behörig läkare som kan hjälpa till. Intyget kan behövas i försäkringssyfte, inför en tävling eller för att du och din partner vill adoptera.

Vad kostar ett läkarintyg i Stockholm?

Vissa typer av intyg är avgiftsfria. Det gäller exempelvis dödsbevis, LSS-intyg och rättspsykiatriska undersökningar i brottmål. Även intyg som Försäkringskassan kräver är i regel avgiftsfria, exempelvis intyg för tillfällig föräldrapenning och läkarintyg för sjukskrivning. Det finns naturligtvis läkarintyg i Stockholm som är avgiftsbelagda. Ett utlåtande om adoptivförälder eller adoptivbarn kostar generellt upp emot 1 000 kronor. Ett friskintyg till en arbetsgivare kan kosta upp emot 700 kronor. Intygets omfattning bestämmer i hög grad hur stor avgiften blir. För att se exakt hur du går till väga kan du kontakta din vårdcentral eller husläkare. Det finns även rådgivning på nätet där du kan läsa mer om hur du enklast får ditt läkarintyg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *