Slyröjning för bättre säkerhet

24 aug

Slyröjning för bättre säkerhet

Slyröjning hör till en av de vanligaste uppgifterna att hantera för de som sköter vägar och parker. Under en sommar kan sly växa upp snabbt och utan minsta tendens att ta hänsyn till områdets planering. För den som jobbar inom markarbeten eller park, innebär detta en konstant fråga. Detsamma gäller de som hanterar skötsel av grönområden nära väg och järnvägsspår. Slyröjning krävs för att övrig planering inte skall äventyras i allt för hög utsträckning. Många gånger kan sly i vägkanten innebära att avrinningen inte fungerar som planerat. Riskerna för vatten på vägbanorna ökar drastiskt och sikten genom kurvor begränsas enormt. På så vis kan man förebygga en rad faror genom att arbeta med slyröjning proaktivt.

Slyröjning nära väg

Om man har till uppgift att utföra slyröjning i anslutning till större vägar behöver man vara insatt i de risker som föreligger. Varje år sker en rad olyckor i samband med vägarbeten eller arbete nära väg. Den som skall jobba under dessa omständigheter får med andra ord utbilda sig i vad det innebära att utföra slyröjning i dessa miljöer. Det finns en rad utbildningsmaterial att ta del av och många gånger går det även att certifiera sig för att verifiera de kunskaper man har.

Bland de företag som jobbar med slyröjning finns vanligtvis rutiner för hur man skall gå till väga innan man tar med någon ut till vägarna där man arbetar. Vad gäller slyröjning vid järnvägen finns också ett antal frågor att ha med sig. Inte sällan kan man utsätta sig för en hel del risker även här. För att järnvägen skall fungera tillförlitligt är det av stor vikt att man röjer såväl i rälsen som vid sidorna av denna. Att anlita företag för slyröjning är vanligt både från kommun och privat riktning. När det gäller de förstnämnda är det vanligt med arbeten och slyröjning för att infrastrukturer skall fungera optimalt. Gäller det privata beställare är det oftare fråga om estetik och om att underhålla parker eller allmänningar som används av flera.

För information om vilka tjänster som finns relaterade till bland annat slyröjning går det att se vad som skrivs på respektive webbsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *